Tweede instrument

Als je graag een tweede instrument wil volgen, kan je hiervoor een aanvraag doen. Starten met een tweede instrument kan ten vroegste vanaf de derde graad.

Stuur ten laatste op 30 juni een mail naar directie@amwdgeel.be met je naam, welk instrument je al speelt  en een korte motivering waarom je dat nieuwe instrument graag wil leren spelen.

Elke aanvraag wordt afzonderlijk bekeken wat betreft beschikbare plaats, studieresultaten en studiecurriculum; indien nodig wordt er contact opgenomen met de leraar eerste instrument en/of de leerkracht muziekatelier . Tijdens de 2e helft van september krijg je bericht of je al dan niet kan starten met tweede instrument. 

Leerlingen die momenteel reeds een extra instrument volgen, mogen dit voortzetten mits ze de lessen regelmatig volgen en voldoende inzet tonen voor beide instrumenten.