Corona afspraken

We hebben ons massaal laten vaccineren en ook de jongeren doen het enorm goed!
Dat zorgt er voor dat we het nieuwe schooljaar kunnen starten met beperkte maatregelen:

  • Voor leerlingen tot 12 jaar zijn mondmaskers niet langer verplicht
  • Leerlingen ouder dan 12 jaar kunnen opnieuw les volgen zonder mondmasker wanneer er wordt stil gezeten of stilgestaan en voor bewegende activiteiten in de les zoals dans of drama.
  • Voor alle activiteiten buiten de klasvloer blijven de regels gelden zoals ze gelden in de rest van de samenleving. Concreet wil dit zeggen dat er bij elke verplaatsing een mondmasker gedragen wordt.
  • Verder blijven we inzetten op een goede handhygiëne en verluchting van de klaslokalen.
  • Ouders dragen een mondmasker en komen het schoolgebouw alleen binnen indien echt noodzakelijk. De speelplaats mag zeker gebruikt worden om kinderen af te zetten en op te halen.