Evaluatie

Op maat van je talent!

We kiezen voor onderwijs op maat, daaruit volgt dat we ook kiezen voor evaluatie op maat. We geven geen punten. We willen immers niet vergelijken. We kiezen voor een ontwikkelingsgerichte aanpak. 

  • de leerlingen krijgen hun evaluatie in de vorm van feedback (tips, suggesties...) die leerlingen helpt een volgende stap te zetten in hun artistieke ontwikkeling
  • het hoofddoel is om de leerlingen te stimuleren en te motiveren

Ons evaluatiebeleid houdt rekening met de kwaliteitscriteria die de onderwijsoverheid ons voorschrijft: transparant, valide en betrouwbaar. 

WAT EVALUEREN WE?

We zetten in op de ontwikkeling van competenties als vakman, kunstenaar, onderzoeker, samenspeler en performer. Zo begeleiden we de leerlingen in hun artistieke ontwikkeling. 

  • vakman: techniek, vakkennis, oefenen, concentratie en aandacht voor afwerking
  • kunstenaar: expressie, spelen en verbeelden 
  • onderzoeker:  nieuwsgierigheid en kritisch leren kijken 
  • samenspeler: contact met medeleerlingen, zowel in de klas als op het podium 
  • performer: boeiend in interactie gaan met het publiek 

WANNEER EVALUEREN WE?

Wij beschouwen lesgeven, leren en evalueren als één geheel. Leerlingen krijgen zowel tijdens als na de les aanwijzingen (feedback, huiswerk, opdrachten...).

Daarnaast organiseren we een waaier aan momenten waarop leerlingen hun kunnen als vakman, kunstenaar, onderzoeker, samenspeler en performer tonen: leerlingenvoordrachten, klasconcerten, toonmomenten, vakoverschrijdende projecten, voorstellingen...

WIE EVALUEERT?

Kritisch kunnen kijken naar het eigen werk en werkproces hoort bij de rol van onderzoeker. Vanaf het begin stimuleren we leerlingen daartoe via vormen van zelfevaluatie.

De ontwikkeling van de competenties binnen de verschillende rollen wordt beoordeeld worden door de leraar, collega-leraars, directie of externe jury.

PRAKTISCH

  • Alle podiumkansen komen in aanmerking voor evaluatie (leerlingenvoordrachten, klasconcerten, toonmomenten, voorstellingen…). 
  • Leerkrachten bouwen de evaluatie op in 2 periodes: halfjaarlijks en op het einde van het schooljaar krijgen de leerlingen een schriftelijk verslag.
  • De leerlingen die meer dan een derde van de lessen ongewettigd afwezig zijn, zijn niet geslaagd.