Groepsmusiceren binnen de academie

Groepsmusiceren instrumentaal

Hier speel je samen in een kleine groep. Er zijn aparte groepen voor gitaar, houtblazers, kopers, slagwerk en strijkers.Voor pianisten kan dit vier- of zeshandig piano zijn.

Vocaal ensemble

Dit koor is specifiek voor onze leerlingen zang. Na een stemtest kunnen eventueel ook andere leerlingen toegelaten worden.

Kamermuziek 

Voor leerlingen van de 4e graad en gevorderde leerlingen 3e graad. Duik in het rijke repertoire voor kleine ensembles. Hier speelt de piano samen met strijkers, blazers of zang.

Koor

Iedereen kan aansluiten bij het jongerenkoor of bij het koor voor volwassenen in Geel.

Begeleidingspraktijk voor Piano, Gitaar of Orgel

Wil je jezelf leren begeleiden, je akkoordenkennis wat bijschaven, leren improviseren? Dit kan je leren in de lessen BegeleidingsPraktijk .

Video