Groepsmusiceren binnen de academie

Groepsmusiceren instrumentaal/vocaal

Hier speel je samen in een kleine groep. Er zijn aparte groepen voor gitaar, houtblazers, kopers, slagwerk en strijkers. Voor zangers is er groepsmusiceren vocaal, voor pianisten kan dit vier- of zeshandig piano zijn. Ook kamermuziek is mogelijk, waar piano samenspeelt met strijkers, blazers of zang.

Koor

Je kan aansluiten bij het jongerenkoor of het volwassenkoor in Geel. Leerlingen uit Westerlo kunnen eventueel aansluiten bij ‘groepsmusiceren vocaal’ na een stemtest.

Begeleidingspraktijk voor Piano, Gitaar of Orgel

Wil je jezelf leren begeleiden, je akkoordenkennis wat bijschaven, leren improviseren? Dit kan je leren in de lessen BegeleidingsPraktijk .

Video