Groepsmusiceren buiten de academie

Sinds september 2014 heeft de academie Geel een samenwerkingsverband met een aantal verenigingen waardoor leerlingen in de mogelijkheid zijn groepsmusiceren buiten de academie te volgen.

Zit je in de derde of vierde graad? Speel je in een orkest of zing je in een koor?

Doe dan zeker je aanvraag voor 30 september (per schooljaar moet je je stage opnieuw aanvragen).

Je kan hiervoor onderstaand document downloaden, invullen en handtekenen en per post opsturen naar de academie of mailen naar groepsmusiceren@amwdgeel.be.

Uiteraard kan je deze vakken ook in de academie volgen.