Naar inhoud

Volg ons op:

Praktisch

AMWD

Inschrijvingen

Inschrijvingen schooljaar 2020 - 2021

De inschrijvingen werden afgesloten op 30 september.

Inschrijvingsgeld schooljaar 2020 - 2021*

Kinderen en jongeren van 6 tot 17 jaar: €80
Kinderen en jongeren van 6 tot 17 jaar met sociale vermindering: €50

Volwassenen van 18 tot 24 jaar: €140 (geen enkel attest vereist!)
Volwassenen vanaf 25 jaar: €330
Volwassenen vanaf 25 jaar met sociale vermindering: €140

*Een gespreide betaling is mogelijk, maar hiervoor moet je contact opnemen met het secretariaat. Het volledige inschrijvingsgeld dient betaald te worden uiterlijk eind november 2020.

Verminderd inschrijvingsgeld

Behoor je tot één van de volgende groepen?

  • alle 18- tot 24-jarigen (bewijsstuk niet meer nodig)
  • jongeren als minstens tweede leerling uit hetzelfde gezin
  • jongeren die een tweede studierichting volgen
  • werklozen
  • mensen met een handicap
  • vluchtelingen

Dan heb je recht op verminderd inschrijvingsgeld als je de nodige attesten op het secretariaat binnenbrengt!

Lees hier wie vermindering krijgt en welk attest je nodig hebt.

Vrijetijdspas (VTP) voor inwoners van Geel

Leerlingen t.e.m. 24 jaar met een geldige VTP, krijgen een onmiddellijke korting van 50% op het inschrijvingsgeld, ongeacht of ze al dan niet genieten van het sociale tarief. Voor leerlingen ouder dan 24 jaar zijn beide kortingen samen niet meer mogelijk. Ofwel genieten ze van het sociale tarief, ofwel krijgen ze met een geldige VTP 50% korting op het volledige inschrijvingsgeld.

Meer info over de VTP vind je hier.

Fiscale aftrekbaarheid van het inschrijvingsgeld

Het inschrijvingsgeld mag fiscaal ingebracht worden als kosten voor kinderopvang. Dit geldt enkel voor kinderen jonger dan 12 jaar. Die leerlingen krijgen in de loop van het schooljaar een fiscaal attest toegestuurd per mail.

Cultuurcheques

Het inschrijvingsgeld kan ook betaald worden met cultuurcheques.