Naar inhoud

Volg ons op:

Praktisch

AMWD

Inschrijvingen

De invoering van het nieuwe decreet voor deeltijds kunstonderwijs vraagt organisatorisch heel wat aanpassingen. Vermits  de omzetting voor onze academie nog niet gebeurd is bij de softwareleverancier, zien we ons genoodzaakt de start van de inschrijvingen te verschuiven.

 

Nieuwe data zijn:

  • herinschrijvingen (voor leerlingen die dit jaar reeds ingeschreven zijn): zaterdag 16 juni, 9u
  • nieuwe inschrijvingen: zaterdag 23 juni, 9u

 

Van zo gauw mijnacademie.be opnieuw beschikbaar is voor academie Geel, krijg je hier bericht van.

 

Inschrijven kan online of op het secretariaat van de academie.

Inschrijvingsgeld schooljaar 2018 - 2019

Kinderen en jongeren van 6 tot 17 jaar: €77
Kinderen en jongeren van 6 tot 17 jaar met sociale vermindering: €48

Volwassenen van 18 tot 24 jaar: €135 (geen enkel attest vereist!)
Volwassenen vanaf 25 jaar: €319
Volwassenen vanaf 25 jaar met sociale vermindering: €135


Wie heeft recht op sociale vermindering?

  • uitkeringsgerechtigde werklozen of personen ten laste daarvan: attest van VDAB of RVA, speciaal voor inschrijving in het deeltijds kunstonderwijs, gedateerd in september

  • leefloners of personen ten laste daarvan: attest van het OCMW

  • mindervaliden/gehandicapten (ten minste 66%) of personen ten laste daarvan: attest van FOD of mutualiteit, met vermelding van RIZIV nummer en graad van invaliditeit

  • residenten in een gezinsvervangend tehuis of MPI: attest van de instelling

 

Indien je recht hebt op sociale vermindering, is steeds een geldig attest vereist bij inschrijving!

Bij personen ten laste vragen we een gezinssamenstelling op, te verkrijgen op het gemeentehuis/stadhuis in je gemeente.

 

Gezinskorting

 

Leerlingen onder 18 jaar hebben recht op gezinskorting als zijzelf of een ander gezinslid een (tweede) studierichting volgen in een academie. Deze korting wordt meteen verrekend als je online inschrijft. Gebeurde de 1e inschrijving in een andere academie (DKO) dan dien je online het volledige bedrag te betalen en krijg je, na voorlegging van een inschrijvingsbewijs, de korting teruggestort.

 

Vrijetijdspas (VTP) voor inwoners van Geel

 

Leerlingen t.e.m. 24 jaar met een geldige VTP, krijgen een onmiddellijke korting van 50% op het inschrijvingsgeld, ongeacht of ze al dan niet genieten van het sociale tarief. Voor leerlingen ouder dan 24 jaar zijn beide kortingen samen niet meer mogelijk. Ofwel genieten ze van het sociale tarief, ofwel krijgen ze met een geldige VTP 50% korting op het volledige inschrijvingsgeld.

Meer info over de VTP vind je hier.

 

Fiscale aftrekbaarheid van het inschrijvingsgeld

 

Het inschrijvingsgeld mag fiscaal ingebracht worden als kosten voor kinderopvang. Dit geldt enkel voor kinderen jonger dan 12 jaar. Die leerlingen krijgen in de loop van het schooljaar een fiscaal attest toegestuurd per mail.

 

Cultuurcheques

 

Het inschrijvingsgeld kan ook betaald worden met cultuurcheques.