Instrument op maat

Tijdens de lessen Instrument op Maat leer je een instrument bespelen op je eigen tempo. Deze lessen zijn bedoeld voor kinderen, jongeren en volwassenen die wegens een beperking niet het volledige pakket met groepslessen aankunnen. Een les Instrument op Maat is een korte, individuele les bij een vakleerkracht. We passen deze lessen zoveel mogelijk aan aan de mogelijkheden en interesses van de leerling.
Kinderen en jongeren volgen eerst een jaar Muziekatelier op Maat.

Nadien bekijken we samen of een les Instrument op Maat vanaf het tweede jaar mogelijk is. 

Voor meer info kan je steeds contact opnemen.

Voor deze lessen is een geldig attest nodig:

 • Verslag buitengewoon onderwijs van het CLB
 • Erkend zijn als een persoon met handicap:
  • Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)
  • Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid
  • Personne Handicapée Autonomie Recherchée (Phare)
  • Agence pour une Vie de Qualité (AVIQ)
  • Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben (DSL)
  • European Disability Card (EDC)