Muziek op maat

Muziek op Maat wordt georganiseerd voor kinderen, jongeren en volwassenen die wegens een beperking niet terecht kunnen in de gewone muzieklessen. 1 u per week gaan we in kleine groepjes aan de slag in de Academie. We leren en beleven muziek, we zingen en bespelen een aantal instrumenten. Sommige leerlingen gaan vooral spelenderwijs musiceren, anderen leren via imitatie of met een kleurenmethode kleine stukjes spelen op een instrument. Vaak vertrekken we vanuit improvisatie. Ook het maken van liedjes of covers staat regelmatig op ons programma. We vertrekken vooral vanuit wat de leerling graag doet en goed kan. Aan de hand van verschillende werkvormen zet iedere leerling stappen in de muzikale ontwikkeling. Noten leren lezen hoeft hier niet, genieten van muziek staat voorop!


De lessen worden gegeven op dinsdag, woensdag, donderdag en op zaterdag. De verschillende groepjes zijn erg divers qua leeftijd, groepsgrootte en interesses, we zoeken steeds samen naar een moment en groepje waarin je je thuis voelt. 

Voor meer info kan je steeds contact opnemen.

Voor deze lessen is een geldig attest nodig:

 • Verslag buitengewoon onderwijs van het CLB
 • Erkend zijn als een persoon met handicap:
  • Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)
  • Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid
  • Personne Handicapée Autonomie Recherchée (Phare)
  • Agence pour une Vie de Qualité (AVIQ)
  • Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben (DSL)
  • European Disability Card (EDC)