Muziek Schrijven 3.2 + 3.3

Bij Muziek schrijven ligt de nadruk op creatief schrijven. Na een korte maar nodige opfrissing en verdieping van een minimum aan theorie gaan we aan de hand van eenvoudige stukjes allerlei elementaire principes en schrijftechnieken ontdekken. Ondertussen leren we ook werken met muzieknotatiesoftware. We leren vierstemmige oefeningen schrijven en we maken ook analyses van bestaande stukken.