Creërend Muzikant (Klassiek)

In de vierde graad heb je 1u muziek schrijven en 1u instrument.

Bij Muziek schrijven ligt de nadruk op creatief schrijven. Na een korte maar nodige opfrissing en verdieping van een minimum aan theorie gaan we aan de hand van eenvoudige stukjes allerlei elementaire principes en schrijftechnieken ontdekken. Ondertussen leren we ook werken met muzieknotatiesoftware. We leren vierstemmige oefeningen schrijven en we maken ook analyses van bestaande stukken.

Singersongwriter

Nerdlab