Muziekatelier op maat

Muziekatelier op Maat is er voor kinderen met mogelijkheden die bepaalde beperkingen ervaren tijdens de gewone lessen muziekatelier. 

Vanaf het derde jaar worden deze lessen voor sommige kinderen moeilijker. We merken regelmatig dat les volgen in grote groep lastig is, en/of dat kinderen meer tijd nodig hebben om de leerstof te verwerken.  Het kan gaan om kinderen met leermoeilijkheden, ASS, ADHD, ADD, dyslexie, dyscalculie of ...

Muziekatelier op Maat is een les in kleine groep gedurende 2u per week. We bieden de leerstof in kleinere gehelen aan, met aangepaste methodes. Samen verkennen we het musiceren met grote aandacht voor de sterktes en gevoeligheden van elke leerling.

Voor deze lessen is geen attest nodig. Je kan instappen na overleg met de leerkracht muziekatelier van het tweede jaar en de zorgleerkracht, Tinne Peeters.