Opleidingsaanbod 4e graad dans

In de vierde graad danslab klassiek gaan we te werk zoals in de derde graad. Heel de vierde graad krijg je 3u les per week en dit opgesplitst in 2 x 1,5u. Na de opleiding van danslab klassiek kan je nog de extra opleiding Hedendaagse dans volgen.

Hedendaagse dans is een dansstijl die openstaat voor heel wat verschillende invloeden zoals o.a. Cunningham, Graham, Limonn technieken. Improvisaties zorgen ervoor dat de leerlingen nog meer vrijheid ervaren in hun dansbeleving en zo hun eigen, originele bewegingstaal ontwikkelen. 

Je hebt ook de mogelijkheid om een keuzevak te volgen, dit is een extra lesuur.

Danslab Pointes: De anatomische bouw van het been en vooral van de voet zijn bepalend. Voet- en enkelspieren moeten voldoende ontwikkeld en sterk genoeg zijn. Een juiste basis en trainingsfrequentie zijn hierbij ook bepalend.

Voor wie zich afvraagt of hij/zij verantwoord kan dansen op spitsen: aan de hand van specifieke oefeningen testen we tijdens de eerste pointes-lessen in september of je hiervoor geschikt bent. Zekerheid of je kan starten heb je pas na deze testles. Koop nog geen pointes aan! Dit doen we klassikaal begin september.

De coördinatie van de dansafdeling is in handen van Ann Cuyvers. Het dansteam begeleidt de leerlingen deskundig op zowel pedagogisch als artistiek vlak. Je krijgt dan ook regelmatig de kans om deel te nemen aan optredens binnen en buiten de academie.

Video