Opleidingsaanbod 4e graad woord

Speltheater

Bij Speltheater staat de kunst van het acteren in al haar facetten centraal. 

WIE?

Je voelt je als een vis in het water op het podium. Je wordt gebeten door tekst, genres en personages. Je reist met gemak tussen verschillende werelden, hoofden en emoties. 

WAT?

We exploreren de parameters van het acteren via theaterteksten, monologen, dialogen en improvisaties.

We onderzoeken podiumbewustzijn, variaties in timing, rolidentificatie, de inzet van stem, gelaatsexpressie en de vertolking van emoties. We gaan aan de slag met de contrasten tussen authentiek en absurd of grotesk spel.

We prikkelen je verbeeldingsvermogen. 

We zetten scherp op samenspel en spelplezier. 

We bekronen elk jaar met een speelklaar toonmoment.

 

Verteltheater

 

Bij Verteltheater overtuig je je publiek met een verhaal, een gedicht, een monoloog. 

WIE?


Je wordt gebeten door literatuur: zowel door proza als poëzie. 

Je stort je enthousiast op een tekst van A tot Z.

Je vermengt je persoonlijkheid vlot met elke tekst.

WAT?

Je traint op spreektechniek, stemgebruik, lichaamshouding, ruimtegebruik, articulatie, overdracht, ritme en tempo.

Je wordt je bewust van je eigen stem: emotioneel, lichamelijk, verbaal. 

 

Spreken en Presenteren

 

Bij Spreken & Presenteren ontdek je hoe je vlot kan presenteren zonder een rol te spelen. 

WIE?

Voor wie vaak voor een publiek moet spreken.

Voor wie zijn communicatie arsenaal sterk wil uitbreiden.

Voor wie spreken graag artistieker invult: verhalen wil vertellen of performer wil zijn. 

WAT?       

Je ontdekt hoe je vlot kan presenteren, discussiëren, argumenteren of interviewen. 

Je onderzoekt welke vorm het best past bij welke vertelling. 

Je onderzoekt het spanningsveld tussen spreker en verteller. 

Je zet in op spreektechniek, stemgebruik, lichaamshouding, ruimtegebruik, overdracht, ritme en tempo. 

Je wordt je bewust van de zeggingskracht van je eigen stem.

Theatermaker

 

Bij Theater Maken draait alles rond het creatieproces en het vertellen van een eigen verhaal.

Wie?

Voor iedereen die graag zelf aan de slag gaat met theater: van concept tot speelklaar theaterstuk. 

Voor iedereen die naast speler vooral maker wil zijn.

Voor iedereen die barst van de theatrale ideeën. En nog baat heeft bij een extra referentiekader en een professionele coach.

WAT?

Samen focussen we op het abc van de dramaturgie. 

We onderzoeken hoe je contrasten, verrassingen, spanningsbogen, humor, ontroering en conflict creëert in een theaterstuk.

We lezen bestaande theaterteksten als creatieve opstap naar de creatie van een eigen verhaal.

De aspirant theatermaker wordt gecoacht in zijn zoektocht naar creatieve tools om theatraal vorm te geven aan zijn of haar verhaal.