Toneel op maat

Toneel op maat is er voor kinderen en jongeren die wegens een beperking niet altijd aan hun trekken komen in de gewone toneellessen. 1u per week gaan we in een klein groepje aan de slag in de Academie. We werken vaak met improvisatie. We gaan aan de slag met taal en spel en via verschillende werkvormen leren we ons uitdrukken op een podium. Spelplezier staat altijd voorop!

De lessen worden gegeven op maandag. Voor meer info kan je steeds contact opnemen met Anna Van Lommel.

Voor deze lessen is een geldig attest nodig:

 • Verslag buitengewoon onderwijs van het CLB
 • Erkend zijn als een persoon met handicap:
  • Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)
  • Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid
  • Personne Handicapée Autonomie Recherchée (Phare)
  • Agence pour une Vie de Qualité (AVIQ)
  • Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben (DSL)
  • European Disability Card (EDC)