Vertolkend Muzikant (Klassiek)

In de 4e graad heb je 1u instrument en 1u groepsmusiceren.